Završni koncert 09.06.2018

Pozivamo Vas na Završni koncert koji će učenici naše Škole prirediti u velikoj sali Studentskog kulturnog centra 09. juna 2018. u 19 sati.

Program

L. Bokerini - Menuet
Gudački orkestar OMŠ
dirigent: prof. Jovan Stojanović

P. I. Čajkovski - “Na bučnom balu”
Jovana Mihić, II razred SMŠ
klasa: prof. Ivana Tasić
klavirska saradnja: prof. Nemanja Nikolić

P. I. Čajkovski - “Ždral”
V. A. Mocart - “Majska pesma”
Kruna Savić, I razred OMŠ
klasa: prof. Ivana Kukolj
klavirska saradnja: prof. Jelena Minić

F. Šubert - Tema iz Nedovršene simfonije
L. v. Betoven - Turski marš
Boris Bjelica I razred OMŠ
klasa: prof. Nataša Bežek

E. Hradecki - Sunčani reg
Aleksandra Šotić , II razred OMŠ
klasa: prof. Nevena Glišić Sabo
klavirska saradnja: prof. Mirjana Pajević

I. Lang - Galop
Uroš Kostić , II razred OMŠ
Aljoša Radojčić, IIrazred OMŠ
klasa: prof. Biljana Knežević

R. Iljina - “Na ljuljašci”
Natalija Vukosavljević, II razred OMŠ
klasa: prof. Ivana Kukolj
klavirska saradnja: prof. Jelena Minić

J. S. Bah - Menuet de-mol
Iva Trifunović, II razred OMŠ
klasa: prof. Ljiljana Felker

E. Keler - “Na obali Volge “
Milica Carević, IV razred OMŠ
klasa: prof. Danijela Bajić
klavirska saradnja: prof. Jelena Minić

F. Burgmiler - Etida op.100, "Štajerska"
Dunja Kašćak, II razred OMŠ
klasa: prof. Nađa Jovanović

D.Blekvel - Kalipso
Duša Jovanović, IV razred OMŠ
Sofija Stojanović, IV razred OMŠ
klasa: prof. Nataša Jovanović
klavirska saradnja: prof. Jelena Minić

K. Černi - Etida op. 849, ge-mol
Ivan Bogdanović, II razred OMŠ
klasa: prof. Ljiljana Felker

J. Tjirsen - “Vals d'Amelie“
Vuk Andrijašević, IV razred OMŠ
klasa: prof. Nenad Ljubenović

B. Godar - “Idila”
Maja Jovanović, VI razred OMŠ
klasa: prof. Ivana Popović
klavirska saradnja: prof. Mirjana Pajević

J. S. Bah - Dvoglasna invencija ce-mol
Ana Babić, V razred OMŠ
klasa: prof. Olga Dinić Mamula

B. Godar - Alegreto
Sofija Mihailović, VI razred OMŠ
klasa: prof. Ivana Popović
klavirska saradnja: prof. Mirjana Pajević

E. Grig - Stav iz svite “Per Gint”
Boris Gluvajić, V razred OMŠ
klasa: prof. Nataša Bežek

V. Peričić - Igra
Sofija Mihailović, VI razred OMŠ
Maja Jovanović, VI razred OMŠ
Duša Jovanović, IV razred OMŠ
klasa: prof. Ivana Popović i prof. Nataša Jovanović

J. S. Bah - Fugeta na temu "Erhalt uns Herr bei deinem Wort"
M. Musorgski - Skerco
Milan Ćupović , V razred OMŠ
klasa: prof. Nenad Ljubenović

L. v. Betoven - Tema sa varijacijama
Natalija Farkaš, I razred SMŠ
klasa: prof. Jovan Stojanović
klavirska saradnja: prof. Katarina Farkaš

M. Ponse - “Sonata classica”, I stav
Ivana Ignjatović , IV razred SMŠ
klasa: prof. Zoran Anić

S. Hristić - “Lastavica“
Jovana Mihić, II razred SMŠ
Lena Petrović, I razred SMŠ
Petar Vukosavljević, II razred SMŠ
Uros Simić, III razred SMŠ
Miloš Stevanović, III razred SMŠ
klasa: prof. Ivana Tasić

N. Paganini - Kapris br. 24
Jana Vukićević, IV razred SMŠ
klasa: prof. Dragana Petrović

S. Prokofjev - Etida op. 52 br.3, de-mol
Katarina Fišić, IV razred SMŠ
klasa: prof. Sandra Predojević

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169