Prijemni ispit za Muzičku igraonicu i prvi razred osnovne škole

Pozivamo sve devojčice i dečake na prijemni ispit za Muzičku igraonicu i prvi razred osnovne škole.

Rok Rok za prijavu Pismeni - grupno Usmeni - pojedinačno
April do 18.04 u 16h (sreda)
do 25.04 u 16h (sreda)
19.04 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
27.04 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
20.04 - satnica će iti objavljena naknadno
28.04 - satnica će iti objavljena naknadno
Maj do 03.05 u 16h (četvrtak)
do 09.05 u 16h (sreda)
do 16.05 u 16h (sreda)
04.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
11.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
18.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
05.05 - satnica će iti objavljena naknadno
12.05 - satnica će iti objavljena naknadno
19.05 - satnica će iti objavljena naknadno
Jun do 30.05 u 16h (sreda)
do 20.06 u 16h (sreda)
* ako bude potrebe
01.06 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
22.06 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
02.06 - satnica će iti objavljena naknadno
23.06 - satnica će iti objavljena naknadno

Do roka označenog u tabeli za predaju dokumenata u sekretarijatu škole dostavite sledeće:

  1. Prijava (popunite online ili preuzmite u sekretarijatu škole)
  2. Fotokopija izvoda iz MKR deteta ( može starije od 6 meseci)
  3. Dokaz o uplati takse za polaganje prijemnog ispita

Primer uplatnice možete preuzeti ovde ili sami popuniti u banci ili pošti sa sledećim podacima:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80

Zajednički koncert u Čačku 26. decembra 2017

Na koncertu u Čačku učenici klavirskog odseka naše škole sviraće svitu "Peron" Vojislava Vučkovića (svako po jedan stav) i nastupiće sledećim redosledom:
1. "Peron"
Nikola Jovanović, I razred SMŠ
klasa prof. Marina Jakovljević

2. "Igra"
Žarko Gluvajić, VI razred OMŠ
klasa prof. Nataša Bežek

3. "Sassenage"
Maša Stojanović, V razred OMŠ
klasa prof. Nataša Bežek

4. "Sokak"
Katarina Fišić, IV razred SMŠ
klasa prof.Sandra Predojević

5. "Roman na senu"
Mina Obradović, III razred SMŠ
klasa prof. Dragana Ignjatović

6. "Igra"
Boris Gluvajić, V razred OMŠ
klasa prof. Nataša Bežek

7.  Vojislav Vučković : Mala svita      
STEVANOVIĆ MILOŠ klavir  3. SMŠ
klasa prof. Branka Žiravac

8.  Robert Šuman : Romansa br.1 op.94
STRAHINJA RADOIČIĆ  flauta 4. SMŠ
klasa prof. Ivana Popović 
klavirska saradnja Mirjana Pajević

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169