Prijemni ispit za Muzičku igraonicu i prvi razred osnovne škole

Pozivamo sve devojčice i dečake na prijemni ispit za Muzičku igraonicu i prvi razred osnovne škole.

Rok Rok za prijavu Pismeni - grupno Usmeni - pojedinačno
April do 18.04 u 16h (sreda)
do 25.04 u 16h (sreda)
19.04 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
27.04 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
20.04 - satnica će iti objavljena naknadno
28.04 - satnica će iti objavljena naknadno
Maj do 03.05 u 16h (četvrtak)
do 09.05 u 16h (sreda)
do 16.05 u 16h (sreda)
04.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
11.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
18.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
05.05 - satnica će iti objavljena naknadno
12.05 - satnica će iti objavljena naknadno
19.05 - satnica će iti objavljena naknadno
Jun do 30.05 u 16h (sreda)
do 20.06 u 16h (sreda)
* ako bude potrebe
01.06 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
22.06 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
02.06 - satnica će iti objavljena naknadno
23.06 - satnica će iti objavljena naknadno

Do roka označenog u tabeli za predaju dokumenata u sekretarijatu škole dostavite sledeće:

  1. Prijava (popunite online ili preuzmite u sekretarijatu škole)
  2. Fotokopija izvoda iz MKR deteta ( može starije od 6 meseci)
  3. Dokaz o uplati takse za polaganje prijemnog ispita

Primer uplatnice možete preuzeti ovde ili sami popuniti u banci ili pošti sa sledećim podacima:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80

Novogodišnji koncert (2018) učenika srednje škole

Sreda, 27. decembar u 19h u sali škole

Program:

F. List - Transcendentalna etida br. 10
Jovan Rošulј, klavir III SMŠ

K. Gardel - "Por una cabeza"
Nikola Ristić, flauta II SMŠ
Marko Cakić, klavir I SMŠ
Milica Kulačin, violina II SMŠ

M. Stevanović - "Noć"
Miloš Stevanović, klavir III SMŠ

N. Paganini - Kapris br. 2
Jana Vukićević, violina III SMŠ

Dž. Geršvin - "Summertime"
Marija Adamov, klavir III SMŠ

Rolingstounsi - "Angie"
Saša Sinđelić, glas II SMŠ
Anja Andrić, klavir II SMŠ
Lazar Radojević, gitara II SMŠ

Kvin - "Bohemian Rhapsody"
Anja Andrić, klavir II SMŠ

Đ. Tartini - Sonata De-dur, III stav
Mateja Bokan, violina II SMŠ
Ana Stojanović, violina II SMŠ
Bojana Ruvidić, klavir III SMŠ

S. Rahmanjinov - Preludijum gis-mol
Katarina Fišić, klavir IV SMŠ

A. Dvoržak - Slovenska igra br. 2
Nevena Pavlović, klavir III SMŠ
Milica Kulačin, klavir II SMŠ

H. Ekle - Sonata ge-mol
Uros Panić, viola IV SMŠ
Katarina Fišić klavir IV SMŠ

F. Šopen - Etida op.10. br.3
Nevena Pavlović, klavir III SMŠ

V. Vlasov - Bosa nova
Nemanja Vasić, harmonika IV SMŠ
Aleksandar Perić, harmonika III SMŠ

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169