Prijemni ispit za Muzičku igraonicu i prvi razred osnovne škole

Pozivamo sve devojčice i dečake na prijemni ispit za Muzičku igraonicu i prvi razred osnovne škole.

Rok Rok za prijavu Pismeni - grupno Usmeni - pojedinačno
April do 18.04 u 16h (sreda)
do 25.04 u 16h (sreda)
19.04 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
27.04 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
20.04 - satnica će iti objavljena naknadno
28.04 - satnica će iti objavljena naknadno
Maj do 03.05 u 16h (četvrtak)
do 09.05 u 16h (sreda)
do 16.05 u 16h (sreda)
04.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
11.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
18.05 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
05.05 - satnica će iti objavljena naknadno
12.05 - satnica će iti objavljena naknadno
19.05 - satnica će iti objavljena naknadno
Jun do 30.05 u 16h (sreda)
do 20.06 u 16h (sreda)
* ako bude potrebe
01.06 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
22.06 u 17h za decu do 9 god. i u 18h za stariju
02.06 - satnica će iti objavljena naknadno
23.06 - satnica će iti objavljena naknadno

Do roka označenog u tabeli za predaju dokumenata u sekretarijatu škole dostavite sledeće:

  1. Prijava (popunite online ili preuzmite u sekretarijatu škole)
  2. Fotokopija izvoda iz MKR deteta ( može starije od 6 meseci)
  3. Dokaz o uplati takse za polaganje prijemnog ispita

Primer uplatnice možete preuzeti ovde ili sami popuniti u banci ili pošti sa sledećim podacima:

  • uplatilac: IME I PREZIME UČENIKA
  • svrha uplate: TAKSA ZA IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT
  • primalac: MŠ „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ“, UL. KONDINA BR. 6, BEOGRAD
  • iznos: 500,00
  • račun primaoca: 840-4185760-80

Novogodišnji koncert u Istorijskom muzeju Srbije

Koncert će se održati u ponedeljak 25. decembra u 17 časova

Program:
A. Egzode - Menuet
Relja Nikolić, II razred OMŠ
klasa: prof. Miladin Stojković
kl. saradnja: prof. Jelena Minić

A. Hačaturjan - Valcer iz "Maskarade"
Tara Marković, V razred OMŠ
klasa: prof. Danijela Bajić
kl. saradnja: prof. Jelena Minić

G. Kečer - Tri male igre
Nikola Jeretin, III razred OMŠ
klasa: prof. Nenad Ljubenović

F. List - Etida u be-molu
Filip Gojković , VI razred OMŠ
klasa: prof. Ljiljana Felker

V. Peričić - Igra
Sofija Mihailović, VI razred OMŠ
Maja Jovanović, VI razred OMŠ
Duša Jovanović, IV razred OMŠ
klase: prof. Ivana Popović i prof. Nataša Jovanović

J. K. Merc - Elegija
Milica Ristić, II razred SMŠ
klasa: prof. Milkica Ponjavić

R. Šuman - Sonata a-mol, I stav
Milica Petrović, III razred SMŠ
klasa: prof. Nemanja Bojović
kl. saradnja: prof. Darinka Paunović

A. Vivaldi - Sonata u ce-molu, I i II stav
Matija Blagojević, IV razred SMŠ
klasa: prof. Darko Radić
kl. saradnja: prof. Nemanja Nikolić

I. Kalman - "Kneginja čardaša": "Haia, in den Bergen"
Katarina Čolaković, IV razred SMŠ
klasa: prof. Maja Đokić
kl. saradnja: Igor Krstić

J. Hajdn - Sonata As-dur, I stav
Bojana Ruvidić, III razred SMŠ
klasa: prof. Biljana Knežević

Š. Guno - "La siesta"
Marija Vukićević, II razred SMŠ
Una Marković, II razred SMŠ
klasa: prof. Maja Đokić
kl. saradnja: Katarina Čolaković

V. Vlasov - Bosa nova
Nemanja Vasić, IV razred SMŠ
Aleksandar Perić, III razred SMŠ
klasa: prof. Dušica Luković

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169