Novogodišnji koncert predškolaca i učenika osnovne škole

Utorak 26. decembar u 17:30 u sali škole

Program:

"Preko brda preko brega"
Hor učenika OMŠ i prirpemnih razreda
dirigent: prof. Valentina Suđić

 

Anonimus - "Jabuka"
Ognjen Stojanović, violina, I razred OMŠ
klasa: prof. Ivana Kukolj
kl. saradnja: prof. Jelena Minić

B. A. Mocart - Alegreto
Aljoša Božić, kontrabas, I razred OMŠ
klasa: prof. Miladin Stojković
kl. saradnja: prof. Jelena Minić

A. Karuli - Etida op. 211 br. 5
Ana Krulj, gitara, I razred OMŠ
klasa: prof. Zoran Anić

Japanska dečja pesma " Šušti, šušti bambusov list"
Hor učenika OMŠ
dirigent: prof. Valentina Suđić

Ž. B. Lili - Gavota
Ružica Tonić, oboa, III razred OMŠ
klasa: prof. Darko Radić
kl. saradnja: prof. Veroslava Rančić

L. Helsing - "U kočiji napravite kuću"
Luka Stanarčević, trombon, II razred OMŠ
klasa: prof. Ivan Jovanović
kl. saradnja: prof. Veroslava Rančić

V. A. Mocart - Pastirska pesma
Milica Lazić, horna, III razred OMŠ
klasa: prof. Zoran Mrđenović
kl. saradnja: prof. Veroslava Rančić

9. Božićna pesma
Hor učenika OMŠ
dirigent: prof. Valentina Suđić

H. Persl - Rigodon
Tijana Raković, flauta, II razred OMŠ
klasa: prof. Danijela Bajić
kl. saradnja: prof. Jelena Minić

J. Brams - "Uspavanka"
Ivan Kujačić, klarinet, II razred OMŠ
klasa: prof. Đorđe Stanić
kl. saradnja prof. Đorđe Stanić

K. D. Ditersdorf - "Anglaise"
Jovan Perović, harmonika, I razred OMŠ
klasa: prof. Rade Soro

"Božićna zvona"
Boris Bjelica, klavir, I razred OMŠ
klasa: prof. Nataša Bežek

"Igrala bi deca žmurke"
"Trepti zvezda"
"Jelka"
"Zvončići"
Hor učenika pripremnih razreda i OMŠ
klase:
prof. Radmila Slavković (Priprmeni 1 i 2)
prof. Mirjana Nedeljković (Pripremni 2)
prof. Valentina Suđić (OMŠ)
dirigent: prof. Radmila Slavković

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169