Muzičke zvezde u Noći muzeja

Najdarovitiji učenici osnovne i srednje Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" iz Beograda sviraju za vas dela Betovena, Elgara, Mendelsona, Čajkovskog, Sen-Sansa, Glazunova, Prokofjeva, Šostakoviča i dr. autora.
Velike zvezde:

violine : Anja Ovaskainen, Dunja Kalamir, Nina Stakić,Jana Vukićević

violončelo: Anja Radjenović, Relja Mitrović, Vuk Ovaskainen

oboa : Matija Blagojević

klavir : Jovan Rošulj,

i male zvezdice klavirskog odseka: Ćirica Tara, Trifunović Iva, Bogdanović Ivan, Babić Ana, Milojević Nađa i Bogdanović Mina sviraće za vas.
Dođite da zajedno uživamo u subotnjoj muzičkoj noći.

Program:

J. S. Bah - Menuet u ge-molu
Tara Ćirica, II razred OMŠ
klasa: prof. Marina Jakovljević

I. Lotka-Kalinski - Sonatina, I stav
Iva Trifunović, II razred OMŠ
klasa: prof. Ljiljana Felker

D. Kabalevski - Tokatina
Ivan Bogdanović, III razred OMŠ
klasa: prof. Ljiljana Felker

A. Glazunov - "Chant du Menestrel"
Anja Rađenović, V razred OMŠ
klasa: prof. Danijela Milutinović Nenić
klavirska saradnja: prof. Anđelka Đorđević

F. Džilok - "Napuštena balska dvorana"
Mina Bogdanović, II razred OMŠ
klasa: prof. Katarina Regina Stojković Trifunović

F. Džilok - "Skica jeseni"
Nađa Milojević, III razred OMŠ
klasa: prof. Marina Jakovljević

F. Mendelson - "Prolećna pesma"
Ana Babić, V razred OMŠ
klasa: prof. Olga Dinić Mamula

E. Elgar - "Salut d'amore"
Relja Mitrović, V razred OMŠ
klasa: prof. Danijela Milutinović Nenić
klavirska saradnja: prof. Anđelka Đorđević

J. Kalivoda - Salonski komad
Matija Blagojević, IV razred SMŠ
klasa: prof. Darko Radić
klavirska saradnja: prof. Nemanja Nikolić

S. Prokofjev - Introdukcija i Julija
iz baleta "Romeo i Julija"
Anja Ovaskainen, I razred SMŠ
klasa: prof Biljana Stevanović
klavirska saradnja: prof. Uki Ovaskainen

Z. Jovanović - Varijacije na narodnu temu
Jovan Rošulj, III razred SMŠ
klasa: prof Branka Žiravac

P. Čajkovski - "Razmišljanje"
Jana Vukićević, IV razred SMŠ
klasa: prof. Dragana Petrović
klavirska saradnja: prof. Uki Ovaskainen

K. Sen-Sans - Violinski koncert br. 3, I stav
Nina Stakić, III razred SMŠ
klasa: prof Biljana Stevanović
klavirska saradnja: prof. Uki Ovaskainen

D. Šostakovič: Koncert za violončelo br. 2, III stav
Vuk Ovaskainen, IV razred SMŠ
klasa: prof. Danijela Milutinović Nenić
klavirska saradnja: prof. Uki Ovaskainen

L. van Betoven - Prolećna sonata, I stav
Dunja Kalamir, II razred SMŠ
Jovan Rošulj, III razred SMŠ
klasa: prof. Nataša Jovanović

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169