Koncert učenika duvačkog odseka, 21. 12. 2018. u 18 časova

Mai - Minijatura

Forsberg - Zelena livada

Tara Lazić, 1. razred omš

klasa: prof. Zoran Mrđenović

 

Baklanova - Pod brežuljkom

SofijaMunjić, 1. razred omš

klasa: prof. Nevena Glišić Sabo

 

Bulard - Latinska

Marina Jovanović, 1. razred omš

klasa: prof. Ivana Popović

 

Pesmica

Prvi nastup

Andrej LJubenović, 1. razred omš

klasa: prof. Nikola Mijajlović

 

Baklanova - Pod brežuljkom

Hana Urošević, 1. razred omš

klasa: prof. Nevena Glišić Sabo

 

Narodna - Kukavica

Milica Jovanović, 1. razred omš

klasa: prof. Ivana Popović

 

Mocart - Mala pesma

Marko Milenković, 1. razred omš

klasa: prof. Đorđe Stanić

 

Betoven - Ekoseza

Jelena Knežević, 2. razred omš

klasa: prof. Dragana Jovanović

 

Italijanska narodna pesma - Santa Lucija

Jovan Pribićević, 3. razred omš

klasa: prof. Ivan Jovanović

 

Gosek - Gavota

Aleksandra Šotić, 3. razred omš

klasa: prof. Nevena Glišić Sabo

 

Kriger - Menuet

Milica Lazić, 4. razred omš

klasa: prof. Zoran Mrđenović

 

Lefevr - Rondo kapris

Ivan Kujačić, 3. razred omš

klasa: prof. Đorđe Stanić

 

Armstrong - Kad sveci marširaju

Adam Cindrić, 2. razred omš

klasa: prof. Nikola Mijajlović

 

Pop - Španska serenada

Irina Jovanović, 4. razred

klasa: prof. Nevena Glišić Sabo

 

Dvorjanos - Preludijum

Ružica Tonić, 3. razred omš

klasa: prof. Darko Radić

 

Engleska narodna pesma

Luka Stanarčević, 3. razred omš

klasa: prof. Ivan Jovanović

 

Bah - Sičilijana

Stefan Dimitrijević, 4. razred omš

klasa: prof. Đorđe Stanić

 

Prebanda - Bosanski pastorale

Tara Marković, 6. razred omš

klasa: prof. Dragana Jovanović

 

Teleman - Sonata ge-mol, III i IV stav

Sofija Seničar, 2. razred smš

klasa: prof. Darko Radić

 

Skrjabin: Etida

Uroš Durlević, 1. razred smš

klasa: prof. Đorđe Stanić

 

Monti - Čardaš

Sofija Mihailović, 1. razred smš

klasa: prof. Ivana Popović

 

 

Zahvaljujemo se profesorima Mirjani Pajević, Jeleni Minić i Stefanu Ćiriću na korepetitorskoj saradnji i podršci

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169