Koncert mladih violinista 05.06.2018

19h Mestašce
Klavirska saradnja prof. Jelena Minić

Program 

Ruska narodna pesmica
Komandant Sava
Ognjen Stojanović I OMŠ

Ruska narodna pesmica
Sve je pošlo naopačke
Nina Ešpek I OMŠ

W.A.Mozart: Alllegreto
Old Mc Donald
Luka Tahirović I OMŠ

Prepelica
Vesele guske
Letnja noć
Lenka Dešić I OMŠ

Ždral
W.A.Mozart: Majska pesma
Kruna Savić I OMŠ

Baklanova: Horovod
Ina Đaković II OMŠ

Klasa prof. Svetlana Popović
G. Perlman: Indijanski koncert I stav
Natalija Pavlović II OMŠ

Baklanova: Mazurka
Jana Jovanović II omš
Klasa prof. Svetlana Popović

Na ljuljašci
Natalija Vukosavljević II OMŠ

J. Hajdn: Andante
Milica AleksićII OMŠ
Klasa: prof. Svetlana Popović

Kihler: G-dur koncert
Nađa Paraušić II OMŠ

Baklanova: Horovod
"Bella Notte" muzika iz crtanog filma Maza i Lunja
Petra Vujić II OMŠ

Kihler: D-dur koncert u stilu Vivaldija
Ljubica Bulatović IV OMŠ

Tačka iznenađenja

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169