U TOKU JE PRIJEMNI ZA ŠKOLSKU 2019/2020

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis:

Koncert 22.05.2019 u 13h

Koncert u Fondaciji Nušić

sreda, 22. 05. 2019. u 13 sati

 

  1. Popper -Concert Polonaise

Duša Jovanović, 6. razred OMŠ

klasa: prof. Nataša Jovanović

klavirska saradnja: prof. Stefan Ćirić

 

  1. Satie - Gymnopédie No. 3           

 Nikola Jovanović, 2. razred SMŠ

 klasa: prof. Marina Jakovlјević

  

  1. Fauré - Sicilienne

Milica Carević, 5. razred OMŠ

klasa: prof. Dragana Jovanović

klavirska saradnja: prof. Stefan Ćirić

 

  1. Brahms - Scherzo c-moll (from Sonate FAE)

Anja Ovaskainen, 1. razred SMŠ

klasa: prof. Bilјana Stevanović

klavirska saradnja: prof. Uki Ovaskainen

 

  1. Rachmaninoff - Moment musicaux No. 5

Ana Dimitrijević, 3. razred SMŠ

klasa: prof. Svetlana Kostić

 

  1. I. Tchaikovsky - Melodie

Dunja Kalamir, 3. razred SMŠ

klasa: prof. Bilјana Stevanović

klavirska saradnja: prof. Stefan Ćirić

 

  1. Chopin - Etude op. 25 No. 1, As-dur  

Jovan Rošulј, 4. razred SMŠ

klasa: prof. Branka Žiravac

 

  1. Rachmaninoff - Vocalise

Jana Vukićević, 2. razred SMŠ

Bojana Ruvidić, 4. razred SMŠ

klase: prof. Jovan Stojanović i

prof. Svetlana Kalaba

 

  1. Vlasov -"One little girl"

Jovan Perović, 3. razred OMŠ

klasa: prof. Rade Soro

 

Stihove kazuju pesnici:

 

Snežana Stojčevska

Nataša Sardžoska

Dolores Atanasova Lori

Tihomir Jančovski

Istok Ulčar

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169