Skip to main content

Коначна ранг листа за упис у први разред средње музичке школе за школску 2024/2025. годину

Кандидат за упис у средњу музичку школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова из солфеђа и 120 бодова из инструмента/соло певања. Предаја неопходне документације закључно са 24. јуном када ће се обавити упис у СМШ. Сви родитељи који до сада нису попунили формулар за новчану помоћ у другој установи, нека донесу попуњен формулар, заједно са скенираном првом страном картице и предају са осталом документацијом. Новчана помоћ намењена је за куповину уџбеника за школску 2024/25 годину. Новчана помоћ важи за ученике који су редовни ђаци, као и за ученике којима је МШ "Др Војислав Вучковић" матична школа. Уколико ученик паралелно похађа другу основну, односно средњу школу, сву документацију неопходно је предати у истој.