Skip to main content

Program saradnje sa porodicom za školsku 2018/19.g.

mailbox 341744 640

Možda niste znali, ali imate mogućnost da učestvujete u muzičkom obrazovanju svog deteta, tako što ćete i vi svirati po malo, zajedno s njim. Jednostavne pratnje u kratkim, posebno odabranim kompozicijama, učiniće da započnemo sa realizacijom prakse porodičnog muziciranja, koja postoji u nekim metodama instrumentalne nastave u svetu. Pošaljite svoje podatke u naše poštansko sanduče, ako ste zainteresovani da svirate zajedno sa svojim detetom.

Vaš tim za saradnju s porodicom.

{rsform 5}

Program saradnje sa porodicom za školsku 2018/19.

Cilj:

  • podržavanje i podsticanje razvoja učenika;
  • razvijanje partnerskih odnosa između ključnih aktera u Školi;
  • uključivanje roditelja u organizaciju i realizaciju školskih događanja (koncerti, takmičenja)
aktivnosti nosioci aktivnosti vreme aktivnosti
razmatranje roditeljskih predloga iz sandučića na školskom sajtu svi članovi tima kontinuirano tokom godine
prisustvo roditelja na javnim nastupima učenika u školi i van nje Mirjana Pavković kontinuirano tokom školske godine
uključivanje roditelja u rad slobodnih aktivnosti Stručni saradnik kontinuirano tokom školske godine