U TOKU JE PRIJEMNI ZA ŠKOLSKU 2019/2020

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis:

Zakonski i podzakonski akti

Pravna akta škole

Statut Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“, pravilnici i poslovnici koji su dostupni na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u Sekretarijatu škole.

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169