Skip to main content

Olja Jovanović

Olja Jovanović je muzički pedagog poreklom iz porodice muzičara. Njeno opredeljenje za profesionalno bavljenje muzikom datira od najranijeg detinjstva. Muzičko obrazovanje Olja je započela sa nepune 4 godine u tzv. Nulici, (predškolsko odeljenje) kada je bila primljena u školu za talente “Gnjesinku”, pri Državnom konzervatorijumu “P.I. Čajkovski” (Moskva). Usled izuzetnog napredovanja, kada je usledio povratak roditelja u Beograd, upisala je  muzičku školu “Mokranjac”, dva odseka: klavir i violončelo. Nastupala je na mnogobrojnim koncertima u okviru školskih svečanosti. 

Osim uspešnog savladavanja sviranja klavira i violončela, po završetku osnovnog muzičkog obrazovanja upisuje srednju muzičku školu “Mokranjac” u Beogradu,  odsek za solo – pevanje kao i odsek za teoriju muzike, kao i istoimenu muzičku gimnaziju. Na takmičenjima iz oblasti - solfeđo višekratno je osvajala prve nagrade. Uporedo sa muzičkim obrazovanjem, aktivno se bavila plesom u plesnoj školi „Art of Dance“ u Beogradu.

Olja Jovanović upisuje Fakultet muzičke umetnosti sa 17 godina. Njena naklonost ka umetnosti uopšte, utiče na njenu odluku da paralelno sa studijama muzike revnosno pohađa i radionicu glume kod Gordane Marić, prof. glume na FDU. Takođe, na prvoj godini studija biva primljena u kamerni akademski ženski hor “Colegium Musicum” sa kojim nastupa širom zemlje (SavaCentar, Kolarčeva Zadužbina…) i inostranstva (Argentina, Brazil, Švedska, Austrija, Francuska, Slovenija, Mađarska, Grčka...). 

Po završetku Osnovnih studija upisuje Master studije na odseku za muzičku pedagogiju na FMU koje završava 2014 godine u klasi prof. dr. Ivana Hrpka, sa ocenom 10. 

Izuzetna naklonost ka muzičkoj pedagogiji Olje Jovanović, inicirala je njen veoma uspešan rad sa decom najmlađeg uzrasta već od studentskih dana. Nakon završenih studija, svoje pedagoško iskustvo stiče kao nastavnik solfeđa i teoretskih predmeta u više osnovnih i srednjih muzičkih škola u Beogradu, kao i višegodišnjom brigom o deci svih uzrasta. Usavršavala je pedagoški talenat u svojim muzičko kreativnim radionicama u Madridu (2012). Tokom 2014 godine, volontirala je kao muzički saradnik i predavač tehnike pevanja i scenskog nastupa u okviru projekta - radionica „Tim mladih Srbije“ sa decom uzrasta od 7 - 15 godina, sa kojima je ostvarila niz uspešnih muzičko scenskih nastupa u Beogradu.

Od 2013. godine povremeno je angažovana kao nastavnik solfeđa i teoretskih predmeta u MŠ “Dr. Vojislav Vučković”  kao i više muzičkih škola u Beogradu (MŠ „Kosta Manojlović”, MŠ “Mokranjac”, i druge).