Skip to main content

Zorica Makević

Zorica Makević diplomirala je na Odseku za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom studija posebno se bavila proučavanjem harmonskog jezika kompozitora nacionalnih škola – Musorgskog, Slavenskog i Mokranjca (radove o harmoniji Slavenskog i Mokranjca predstavila je na muzikološkim skupovima u Čakovcu i Negotinu).

Od vremena studija kontinuirano se bavi i stvaralaštvom Ljubice Marić. Radove o muzici ove kompozitorke, kao i o srpskoj savremenoj muzici uopšte, objavljivala je u časopisima Reč, Novi zvuk, Muzički talas i Muzikologija, i izlagala na muzikološkim skupovima u okviru SANU. Kao koscenarista i muzički saradnik učestvovala je u izradi autorskog televizijskog filma Ti čudno moje ja, posvećenog Ljubici Marić povodom stogodišnjice rođenja (produkcija Studija B).

Tokom nekoliko godina bila je saradnik Radio-Beograda (III program i program Stereorama).

U Muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković“ predaje harmoniju, muzičke oblike i istoriju srpske muzike.

nepoznato