Skip to main content

Nedeljković Mirjana

Rođena je 1973. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu "Dr Vojislav Vučković" , u kojoj i danas radi, završila je 1992. godine u klasi prof. Mladenović Mirjane. Kao učenica osvajala je brojne nagrade na raznim takmičenjima. 1991. godine kao član kamernog sastava imala je jednomesečnu turneju po Finskoj.

1992. godine na Fakultetu muzičke umetnosti upisuje odsek za Opštu muzičku pedagogiju koji veoma uspešno završava 1997. godine sa ocenom 10.

Od 1992. do 1997. godine bila je član Akademskog hora " Collegium musicum " sa kojim je imala brojne nastupe po zemlji i inostranstvu.Tokom studiranja radila je honorarno u nekoliko škola.

U školi "Dr Vojislav Vučković" stalno je zaposlena od 1997. godine kao profesor solfeđa i teorije muzike , a od 2011. godina obavlja posao šefa Stručnog veća profesora teoretskih predmeta.

Od 2000. godine u kontinuitetu, sa velikim zadovoljstvom, vodi Pripremni razred sa kojim svake godine održi dva koncerta , Novogodišnji i završni koncert, u salama van škole (Beogradska filharmonija, SKC, Ustanova kulture Palilula). U pedagoškom radu značajne rezultate je postigla u uvođenju predškolske dece u muziku.

Bavi se mogućnošću povezivanja nastave solfeđa sa nastavom instrumenta, kao i funkcijom solfeđa u interpretaciji muzike. Veoma je zainteresovana za inovacije u nastavi u radu sa decom svih uzrasta. Otvorena je za saradnju sa institucijama kulture i veoma tesno sarađuje sa roditeljima. Radove iz oblasti muzičke pedagogije i sociologije ( " Kako prevazići problem dosade u muzičkom obrazovanju " ) prikazala je na 17. Pedagoškom forumu scenskih umetnosti decembra 2014. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Koautor je rada izloženog na Konferenciji ''Human crisis in Education" sa temom "Boredom crisis : using music to teach students nowadays ", u Elblagu ( Poljska ) oktobra 2014. godine.

Njeni učenici osvajaju brojne nagrade na raznim takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike. Veliki broj njenih učenika studira na visokim skolama u zemlji i inostranstvu i opredeljuju se za rad u pedagogiji, a mnogi su danas veoma uspešni profesionalni muzičari. Sa učenicima ostvaruje lep i kvalitetan odnos i ostaje u kontaktu sa njima i nakon zavšetka školovanja.

Za školsku 2014/2015. godinu dobila je diplomu za postignute izuzetne pedagoške rezultate u nastavi.

Udata je i majka dvoje dece.

nepoznato