Skip to main content

Marko Erčić

Marko Erčić

Marko Erčić, rođen 29.7.1983 god. u Šapcu. Osnovnu i Srednju muzičku školu“ Dr. Vojislav Vučković“ završio je u Beogradu, a 2007. godine diplomirao je na Visokoj školi za muziku „Franc List“ u Vajmaru. U toku školovanja ostvario je mnogobrojne rezultate, preko 40 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima od kojih su najznačajnije:

  • Prva nagrada na Republičkom takmičenju 1996., 1998., 2000. i 2002. godine u Beogradu
  • Prva nagrada na Saveznom takmičenju 2000. godine u Kotoru
  • Prva nagrada na Međunarodnom takmičenju u Strezi(Italija) 1996. godine
  • Druga nagrada na Međunarodnom takmičenju Moro D` Oro (Italija) 1996., 2005. godine
  • Prva nagrada na Međunarodnom takmičenju Moro D` Oro (Italija) 1995.godine
  • Treća nagrada na Međunarodnom takmičenju u Kastelfidardu(Italija) 1997.godine
  • Peto mesto u kategoriji seniora u Klingentalu (Nemačka) 2006. godine

U toku studija, 2006. godine dobija stipendiju od Republike Srbije, Vlade-Fonda za mlade talente Republike Srbije i nagradu za postignute izuzetne rezultate tokom školovanja. Takođe dobija stipendiju od Visoke škole za muziku „Franc List“ u Vajmaru na završnoj godini studija za ostvarene natprosečne rezultate i značajnu koncertu aktivnost.

Od septembra 2007. godine Marko Erčić je zaposlen kao nastavnik harmonike u Muzičkoj školi „Dr. Vojislav Vučković“ u Beogradu.

Harmonika