Skip to main content

Svetlana Popović

prof kamerne muzike

Rođena 03. januara 1965. u Beogradu, završila SMŠ „Stanković“ u klasi prof. Olge Bešević. Diplomirala u Kijevu na državnom konzervatorjumu „Čajkovski“ u klasi prof. Elene Bučinski i Abrama Šterna. Usavršavala se u Veneciji (Italija) u školi za staru baroknu muziku gde je diplomirala u klasi prof. Luiđi Rovigija.

Od 2005. predaje kamernu muziku u MŠ „dr Vojislav Vučković“ gde je sa učenicima osvojila niz republličkih nagrada. Njeni učenici redovno nastupaju na koncertima van škole.

nepoznato