Skip to main content

mr Sandra Predojević-Babić

Rođena 1969. godine u Beogradu. Završila MŠ "Dr Vojislav Vučković". Diplomirala 1991. godine na FMU u Beogradu u klasi profesora Ninoslava Živkovića. Magistrirala u istoj klasi u Beogradu. Stipendista Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao student i postdiplomac učesnik majstorskih kurseva: prof.Nasedkin, prof.Voskrsenski, Irina Cukovskaja, prof.Arbo Valdma.

Radila kao korepetitor od 1992-1996.godine (Baletska škola "Luja Davičo", MŠ " Kosta Manojlović"). Od 1996.godine radi kao profesor klavira u MŠ "Dr Vojislav Vučković".

Klavir