Skip to main content

Svetlana Stankov

Stankov Svetlana je rođena u Beogradu 1964. Školovala se u rodnom gradu. Po završenoj Muzičkoj školi “Josip Slavenski” (klavirski odsek) u klasi prof. Olge Janković, upisuje i završava klavir na FMU u Beogadu, u klasi vanr. prof. Jasmine Gavrilović 1987.god.

Kao učenik i student učestvovala je na više republičkih i saveznih takmičenja iz klavira i kamerna muzike i osvajala prve i druge nagrade. Po završenim studijama aktivno se bavi klavirskom saradnjom i postaje klavirski saradnik na gudačkom odseku Muzičke škole Mokranjac u Beogradu.

U to vreme usavršavala se na majstorskim kursevima za klavirsku saradnju pod vođstvom pijanistkinje Nade Kecman I američkog violiniste Dejvida Margetsa. Takođe, 1995.god. specijalizira kamernu muziku na FMU u klasi prof. Ljubinke Kostović, gde je bila demonstrator. Uskoro postaje saradnik I violinskog studija prof. Dejana Mihailovića, gde je uz Istru Pečvari imala priliku da sarađuje sa tada najtalentovanijim mladim violinistima iz Srbije, od kojih su danas neki postali svetski poznata imena poput Nemanje Radulovića.

Kao klavirski saradnik mladih talentovanih gudača, učestvovala je na brojnim takmičenjima (Streza u Italiji, republička, savezna u zemlji) festivalima (Mokranjčevi dani, BEMUS 2001) i koncertima u zemlji i inosranstvu, kao i snimanjima za radio i televiziju. Tokom 2001.god.radila je i kao klavirski saradnik na FMU u klasi violiniskinje Gordane Matijević.

Posle gotovo 15 godina aktivnog sviranja počinje da se bavi klavirskom pedagogijom po prelasku u Muzičku školu dr. Vojislav Vučković u Beogradu, gde postaje profesor klavira, ne napuštajući bavljenje klavirskom saradnjom.

Značajan doprinos njenom pedagoškom radu predstavlja činjenica da je 2006.god. upisala interdisciplinarne studije iz muziko terapije po programu Evropske asocijacije muzikoterapeuta pri Udruženju muzikoterapeuta Srbije, pod mentorstvom Dr sci med. Ranke Radulović.

Tokom 7 semestara proučavala je i primenjivala grupnu i individualnu muzikoterapijsku praksu u kliničkim uslovima, radeći sa decom obolelom od cerebralne paralize u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, kao i sa odraslima kojima je potrebna psihološka podrška i tretman, pod mentorstvom dr. Ranke Radulovć.

Tokom ovog perioda, stekla je značajan uvid u dinamičke tokove svesnog i nesvesnog, proučvajući uticaj muzike na određena psihološka stanja, kao i značaj muzičke ekspresije u prevazilaženju psiholoških , razvojnih i motornih problema kod dece sa posebnim potrebama. Mnoga od tih značajnih iskustava i znanja pomažu u prevazilaženju psiholoških problema zdrave dece u svakodnevnoj pedagoškoj praksi koju primenjuje.

Takođe, svi ovi lični uvidi i iskustvo muzikoterapijske prakse sublimišu se u jednu značajnu tekovinu a to su produbljeno shvatanje muzičke interpretacije i problema koji stoje na putu njene uspešne realizacije, naročito kod dece. I dalje se bavi koncertnom praksom.

Klavir