U TOKU JE PRIJEMNI ZA ŠKOLSKU 2019/2020

Na sledeća dva linka možete dobiti sve potrebne informacije vezane za upis:

Savet roditelja

  • Dragana Mihailović Bokan, predsednik
  • Marina Protić Nikolić
  • Panić Vera
  • Nešić Srđan
  • Vučković Dragana
  • Adamović Irena
  • Planojević Vanja
  • MatovićRadomira
  • Ćirica Petar
  • Stanilović Majda

Predstavnici saveta roditelja u opštinskom savetu roditelja: Majda Pivko-Stanilović i Tomislav Tosti

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169