Uprava

Direktor: Maja Milosavljavić

Pomoćnik direktora:

Administracija

Sekretar škole: Zoran Novičić

Administrativni radnik za kadrove: Biljana Stojanović

Administrativni radnik za učenike: Dragan Milićević

Šef računovodstva: Jasna Ljubić

Blagajnik: Ana Jovanović

Stručni saradnici

Psiholog: Gordana Ačić

Rukovodioci Stručnih veća

Klavirski odsek: Ljiljana Felker

Gudački odsek: Jovan Stojanović

Duvački odsek: Nevena Glišić-Sabo

Odsek solo pevanja: Maja Đokić

Odsek harmonike: Nenad Ljubenović

Teoretski odsek: Jelena Čerepnalković

Odsek gitare: Zoran Anić

Sindikat škole

Radmila Slavković, predsednik

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169