Školski odbor

  • Goran Rajković, predsednik Školskog odbora
  • Nađa Orlić, zamenik predsednika
  • Mirjana Živanović
  • Zoran Vesić
  • Marina Kovačević
  • Ljiljana Felker
  • Angela Čolaković
  • Željka Simanović
  • Branislava Erak

Predstavnici učeničkog parlamenta za školski odbor su: Aleksandar Đuričić i Miloš Joksimović

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169