Savet roditelja

  • Srđan Nešić - predsednik
  • Marina Protić Nikolić - zamenik predsednika
  • Angela Čolaković
  • Željka Simanović
  • Branislava Erak
  • Jelena Mihailović
  • Dragana Bokan Mihailović
  • Iva Radojčić
  • Aleksandra Paunović
  • Dobrila Fišić
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169