Nastavni kadar

Odsek gitare

Gudački odsek

ŠEF ODSEKA: Stojanović Jovan viola

Duvački odsek

ŠEF ODSEKA: Mr Nevena Glišić-Sabo, flauta

Klavirski odsek

Odsek harmonike

ŠEF ODSEKA: Ljubenović Nenad

Odsek solo pevanja

ŠEF ODSEKA: Đokić Maja

Teoretska nastava

ŠEF ODSEKA: Čerepnalković Jelena Solfeđo, Teorija muzike 

Klavirski saradnici

Stručni saradnici

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169