Skip to main content

Savet roditelja

ČLANOVI SAVETA RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU:

  • Stanilović Majda
  • Stojišić Dragana
  • Pavlović Olgica
  • Matović Predrag
  • Smiljanić Marija
  • Baštanin Nataša
  • Ćirica Petar
  • Bokan Mihajlović Dragana
  • Planojević Vanja
  • Adamović Irena