Učenički parlament

Podstaknuti novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja republike Srbije, u februaru 2010. g. osnovali smo naš prvi Učenički parlament. Novi Zakon ovoj instituciji daje proširena ovlašćenja kada su u pitanju:

  • - mere bezbednosti učenika, 
  • - način uređivanja školskog prostora,
  • - izbor udžbenika,
  • - slobodne i vannastavne aktivnosti,
  • - aktivno učešće u procesu planiranja razvoja škole i samovrednovanju škole i
  • - predlaganje članova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika. (citat iz navedenog Zakona.)

Novo zakonsko rešenje je i da parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu Školskog odbora, (odnosno proširenog saziva školskog odbora), bez prava odlučivanja.

Namanja Vasić - predsednik, Aleksandar Đurčić - zamenik predsednika

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169